Logo Stichting Lezen

Dove Kinderen Lezen

Logo FODOK Logo Stichting Makkelijk Lezen Logo Stichting Woord & Gebaar Logo Vereniging van Openbare Bibliotheken
 


Achtergrond

Programma

Over de sprekers

Documenten

Literatuur-
overzicht


Links

Home

Dove Kinderen Lezen

Op woensdag 1 november 2006 organiseerde Stichting Lezen een studiemiddag over leesbevordering bij dove kinderen en jongeren.

Doel van de studiemiddag

Het belang van leesbevordering voor dove en slechthorende kinderen bekender maken onder een bredere groep beleidsmatig betrokkenen en een basis leggen voor de ontwikkeling van structureel beleid.

Inhoud van het programma

In het programma werd aandacht geschonken aan de stand van zaken van het onderzoek naar de ontwikkeling van het lezen bij dove kinderen en jongeren, aan de beschikbaarheid (en het ontbreken) van geschikte materialen, aan de mogelijkheden om het lezen van deze kinderen op een adequate manier te bevorderen en aan de rol van de openbare bibliotheken.
Tevens werd in discussie met de aanwezigen een poging gedaan om een aantal beleidsaanbevelingen te formuleren, naar inhoud en naar organisatie.
Op deze website vindt u alle informatie.

Locatie

De studiemiddag vond plaats in In de Driehoek in Utrecht.

 

Deze website is gemaakt door Bureau DN en wordt onderhouden door de FODOK.

Terug naar boven